Name: accu19.jpg
Views: 4456
Size: 134.7 KB

PAKISTAN U19 TEAM
 • Muhammad Mohsin Khan
 • Umair Yousaf
 • Zaid Alam
 • Haider Ali
 • Rohail Nazir (W/K)
 • Hassan Khan (Captain)
 • Abdullah Shafiq
 • Muhammad Hammad Khan
 • Muhammad Taha
 • Saad Khan
 • Ashar Qureshi
 • Musa Khan
 • Shaheen Shah
 • Muhammad Ali
 • Munir Riaz

RESERVE PLAYERS
 • Muhammad Arif
 • Arshad Iqbal
 • Imran Shah
 • Salman Shafqat